9 Mart 2014 Pazar

SİNOP

Sinop
Çatalzeytin-Türkeli-Sinop-Taşköprü-Kastamonu'yu kapsayan gezimizin en önemli duraklarından birisi Sinop'tu.
Daha önce Sinop'u hiç görmemiştim.
Bu ilk gidişim oldu, İnşallah bir daha ki gidişimizde çok daha kapsamlı bir gezi gerçekleştirme imkanı bulurum.
Sinop'ta bulunduğumuz süre içinde şehri araba ile gezdik, oğlumun işleri bitinceye kadar biz limanda gezdik.
Limanda çektiğim resimleri bir sonra ki bölümde yayınlayacağım.

Sinop-İnebolu Yolu

Sinop-İnebolu Yolu
SİNOP;
Sinop ili Karadeniz Bölgesi'nde, batı Karadeniz Bölümü'nün en doğu kesiminde yer alır. Adının Amazon tanrıçası Sinope'den geldiği sanılmaktadır.
En önemli özelliği, Anadolu Yarımadası'nın kuzeyde Karadeniz'e doğru en fazla sokulduğu kesimin Sinop ili sınırları içinde olmasıdır.
Sinop Yarımadası'nın orta-kuzey ucundaki İnceburun, Anadolu'nun en kuzey noktasını oluşturur.
Başkent Ankara'ya yaklaşık 450, İstanbul'a 700 km uzaklıktadır.

Cumhuriyetin başında Kastamonu'nun bir ilçesi olan Sinop, daha sonra il haline geldi.
Başlıca geçim kaynakları balıkçılık ve turizmdir.
Ancak turizm mevsiminin kısa sürmesi nedeni ile turizmden ciddi bir girdi alamamaktadır. Sinop'ta özellikle deniz turizmi ön plana çıkmaktadır.
Sinop'ta turizm bakımından önemli merkezler Akliman, Sülük Gölü, Karakum(Nisiköy), tarihi merkezler, Sarıkum ve şehir merkezine bakan plajlardır.

Şehir merkezindeki en bilinen yapı tarihi Sinop Cezaevidir.
Bu binanın yanında Alaattin Camii, Pervane Medresesi, Paşa Tabyaları, Balatlar Kilisesi ve Serapis Tapınağı şehrin diğer tarihi merkezleridir.

Sinop, Anadolu'nun kuzey yönde uç noktası olan İnce Burun 'a doğu yönde bağlanan Boztepe Burnu berzahında bir kale-şehir olarak kurulmuş ve tarih boyunca doğu yönde gelişmiştir. Tarih boyunca kale dışına pek taşmayan şehir bir liman kenti özelliği taşır.
Berzahın kuzey doğusundaki dış liman fırtınalara açık olduğu ve denizcilik bakımından kullanışlı sayılmadığı halde, Antikçağ 'da daha çok bu limanın kullanıldığı bilinir.
Zamanla kum dolan ve kullanılamaz hale gelen bu limanı berzahın güney-doğusundaki iç limana aynı dönemde bir kanal bağlardı.
Bu kanal, Selçuklular döneminde kapatılmıştır.
Şimdi ise tekrar böyle bir kanal açmak için projeler yürütülmektedir.

Yarımadanın güney yönündeki iç liman ise rüzgârlara kapalı konumuyla ve sakin deniziyle güney Karadeniz 'in en önemli limanıydı. Bu özellikleri yüzünden "Akdeniz" ismini almıştır.
Tarih boyunca işlek bir liman yaşantısı ve tersane faaliyeti bu limanda gerçekleşmiştir. XIX. Yüzyıla kadar tamamen ayakta duran surlardan ise günümüze büyük bir kısmı kalmıştır ve yıkıntılarından rekonstrüksiyonu (yeniden kurma) yapılabilir.
Şehrin gelişimi sürekli olarak doğu yönde, Boztepe Burnuna doğru olurken, kuzeydeki Akliman ve Anadolu yönünde bir kaç azınlık yerleşmesinden başka bir yerleşim olmamıştır. Doğudaki yarımada ise gittikçe sarplaşmakta, Hıdırlık tepesinde 187 metre yüksekliğe ulaşmakta ve nihayet deniz yönünde dik yarlar ile kuşatılmaktadır.
Bu durumda şehrin deniz yönünden ve berzahtan zapt edilmesi imkansız olmaktadır.

Antik çağdan beri parlak ve yoğun bir ticari ve kültürel yaşantıya sahip olan Sinop, bu niteliğini Bizans, Selçuklu, Candaroğlu ve Osmanlı yönetimlerinde de sürdürmüş, ayrıca kale ve tersanesi ile bölgenin en önemli askeri üslerinden biri olmuştur.
Bu durumunu Sinop Baskını'ndan sonra kaybetmeye başlayan kent, sur dışına güneydoğu yönde azınlık yerleşmeleri ile batıya doğru ise yönetim ve eğitim gibi kamu hizmetleri yerleşmesiyle çıkmıştır.
Ulaşım şebekesi olarak Antikçağ'dan beri geometrik yapısını koruyan Sinop 'un ulaşım omurgasını, Boyabat yolu ile bu yolun şehir içindeki devamı olan Sakarya, Cumhuriyet ve Fatih caddeleri oluşturur.
Bu eksendeki en önemli dikey bağlantı, Valilik ve Belediye önünden geçen Gazi Caddesidir.

Sinop
SİNOP'DA NÜFUS VE YERLEŞİM;
1997 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, Sinop İli'nin toplam nüfusu 214.925'tir. 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, Sinop İli'nin toplam nüfusu 227.933'tür. Nüfus büyüklüğüne göre 70. Sırada (80 il arasında) yer alan Sinop İli'nin yıllık nüfus artış hızı %o- 29,54'tür.

Nüfus sıralamasına göre ilçeler Boyabat, Durağan, Ayancık, Gerze, Türkeli, Erfelek, Dikmen ve Saraydüzü'dür. 
Ekonomik koşullarının yetersiz olması nedeniyle Sinop'tan sürekli olarak il dışına göç olmuştur.
1960 yılından sonra başka illere ve yurt dışına yönelen göç hareketi il nüfusunun gelişimini olumsuz yönde etkilenmiştir.
Sinop'ta doğurganlık düzeyinin düşük olması da il nüfusunun yavaş gelişmesinde önemli bir etkendir.
Karadeniz sahil şeridindeki Merkez, Ayancık, Gerze ile Türkeli ilçelerinin köylerinde dağınık bir kırsal yerleşme özelliği göze çarpar.
İç kısımlardaki Boyabat ve Durağan ilçelerinin köylerinde ise toplu yerleşme örneği görülmektedir.
Sinop İlinin yerleşme düzenini; il topraklarının denizle olan doğal ve ekonomik ilişkileri, dağların ve ormanların kümeleniş biçimi belirler.
Ekonomik kaynaklarının sınırlı oluşu, iç kısımlarla olan ulaşım bağlantılarının zayıflığı, kıyı kesimdeki yerleşmelerde nüfusun gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Sinop-İnebolu Yolu
Bu yolda ilerlerken son anda sol tarafta Diyojen'in heykelini fark ettim ama ayrıca durup resmini çekmek kısmet olmadı.
İlk çağ düşünürlerinden olan Diyojen Sinop doğumludur.
Kentin girişinde, yanında köpeği ve elinde fener olan Diyojen heykeli bulunmaktadır.

İskele Caddesinde ki Atatürk heykeli
İskele Caddesinde ki Atatürk heykeli.

 Barış Manço Parkı
 Barış Manço Parkı.

 Barış Manço Parkı

 Barış Manço Parkı
Karadeniz'e bu kadar uzun kıyısı olan bir şehirde elbette balıkçılık yapılması ve limanda birde balıkçı heykelinin olması çok doğal.

balıkçı heykeli

Türkiye Off Road 4.Ayak Sinop Yarışları
21-22 Eylül 2013 tarihinde Türkiye Off Road Şampiyonası, 4.Ayak Sinop Yarışları Akliman-Hamsilos'ta yapılacaktı.

Sinop Polis Merkezi Amirliği

Sinop Defterdarlığı

Sinop Adalet Sarayı

Sinop Tarihi Cezaevi
*Sinop Tarihi Cezaevi'nin önünden geçtik ama ziyaret için vaktimiz yoktu, İnşallah bir daha ki sefere.
SİNOP TARİHİ CEZAEVİ
Cezaevinin bulunduğu alan, Osmanlıların Karadeniz'deki en büyük tersanesi konumunda idi. Cezaevi, iç kalenin içindeki bu eski tersane alanına 3 Ekim 1214 yılında Sinop’u zapt eden Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılmıştır.1887 yılından itibaren ceza evi olarak kullanılmaya başlanmış olan bu yapının etrafı, yüksek kale bedenleriyle çevrilidir.

Hapishaneyi çevreleyen iç kale 11 adet burç ile desteklenmiştir. Burçların yüksekliği denize hâkim güney bedende 22 m. Ve surların yüksekliği ise 18 m. dir.3 m kalınlığında olan surların üzerinde iç kaleyi bir uçtan bir uca gezebilme imkânı veren yollar (seğirtmeç) muhafızların gezi yolu olarak kullanılmıştır.

Tersane ve zindan olarak kullanılan pek çok kültürel değeri bünyesinde barındıran İçkalede, 1882 yılında yapılan hapishane binası ile tek kubbeli hamam devrin tipik mimari özelliklerini yansıtmaktadır.

Surların yapımında Arkaik, Klasik ve Helenistik devirlere ait çok sayıda (mabet ve yapıların mimari unsurları) devşirme malzeme kullanılmıştır. Valilik Özel İdare Müdürlüğüne tahsisli olan Eski Cezaevi ziyarete açıktır.

Sinop Alâeddin Camii

Süleyman Pervane Medresesi
Süleyman Pervane Medresesi;
Süleyman Pervane Medresesi, Sinop’ta yapılmış olan tek medrese oluşundan ötürü önem taşımaktadır.
Medrese 1941-1970 yılları arasında Sinop Müzesi olarak kullanılmıştır.

Medrese, Alâeddin Cami avlu kuzey girişinin karşısında bulunmaktadır. 
1262 yılında şehrin ikinci defa alınışı anısına Selçuklu Veziri Muinüddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılmıştır.

Sinop Süleyman Pervane Medresesi

Sinop

Sinop Sahilleri

Sinop Sahilleri
 Bir sonra ki bölümde Sinop Limanından resimlerde görüşmek üzere...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yazmak için;
Google hesabınız yoksa "Anonim" bölümünü işaretleyerek
yorumunuzu yazabilirsiniz.