24 Ocak 2019 Perşembe

ÇORLULU ALİ PAŞA CAMİİ

Muhterem'le Geziye
Çorlulu Ali Paşa Medresesi ile ilgili hazırladığım yazı dizisinin 2. bölümündeyiz.
Bu bölümde, medresenin avlusunda yer alan "Çorlulu Ali Paşa Camii" olacak.
3. bölümde ise medresenin adını duyan pek çok kişinin aklına gelen kısmı olan nargilecilere ait resimler olacak.
Çorlulu Ali Paşa Camii nerede?
Çorlulu Ali Paşa Camii nerede?
Çorlulu Ali Paşa Camii, tarihi yarımadanın ortasında,  Molla Fenari Mahallesi, Yeniçeriler Caddesi (eski adı Divanyolu Caddesi) üzerinde 36 numarada bulunmaktadır.
Camii, aynı isimdeki Medresenin avlusunda bulunmaktadır.
Camiye Bağcılar-Kabataş tramvayına binerek, Beyazıt durağında inip, bir kaç metre yürüyerek ulaşabilirsiniz.

Beyazıt yeniçeriler caddesi
Caminin bulunduğu medreseye 1. bölümde yer vermiştim.
Yazıya 👉BURADAN ulaşabilirsiniz.

Caminin bulunduğu avluya 2 kapıdan geçerek ulaşıyorsunuz.
1. kapıdan geçtikten sonra sağ tarafta medresenin haziresini görebilirsiniz.

Cadde tarafındaki giriş kapısının yanında "Çorlulu Ali Paşa Camii ve Medresesi, 1716 Miladi tarihinde Çorlulu Ali paşa tarafından Mimar Davud'a yaptırılmıştır" yazıyor.

 Kapının hemen üzerinde ise "Çorlulu Ali Paşa Camii şerifi Hicri 1119" yazıyor.

camii şadırvanı
Ön kapıları geçtikten sonra medresenin avlusuna ulaşıyorsunuz.
Bu avluda medresenin hücre odaları (şu anda hediyelik eşya dükkanları olarak kullanılıyorlar) ve caminin şadırvanı var.
Avlunun sonunda camii şerif yer alıyor.
Benim medreseye gittiğim gün sabah saatleriydi, öğlen ezanına 1,5 saat vardı.
Bu sebepten camii henüz açılmamıştı.
Ne yazık ki camiye girip, iç mekan resimlerini çekemedim.
Fakat bir başka gün yolum tekrar buraya düşerse mutlaka iç mekan resimlerini çekip, buraya ekleyeceğim.

Beyazıt Çorlulu Ali Paşa Camii
 ÇORLULU ALİ PAŞA CAMİİ
        Molla Fenari Mahallesi, Yeniçeriler Caddesi üzerinde Çorlulu Ali Paşa Medresesi numara 36'da bulunmaktadır.
 İstanbul'da adını taşıyan iki cami, Tersane'de bir hamam, üç çeşme, Çorlu'da bir mektep ve çeşme yaptırdı. İstanbul'daki camilerin biri Tersane'de, diğeri Çarşıkapı'dadır. Çarşıkapı'daki cami, darülhadis, kütüphane ve imaretten ibaret bir külliyedir.
        Cami, tekke, medrese, kütüphane, hazireden oluşan külliye şeklinde eski Simkeşhanenin yerinde 1707 ve 1709 yılları arasında kurulmuştur. 
Banisi, II. Mustafa'nın damadı ve III. Ahmed'in sadrazamlarından  olan ve 1711'de vefat eden Çorlulu Ali Paşa'dır.
Cami, 100 m2'lik  alana sahip olup kare planlıdır. 
Avlu kapıları üzerinde birer kitabesi vardır.
Tekke bölümü tarafında bulunan kitabe yok olmuştur. Medrese tarafındaki avlu kapısı üzerinde mevcut olan kitabenin son mısrası ile tarih düşürülmüştür.  
Ayrıca Çorlulu Ali Paşa'nın mezar taşında da bir kitabe bulunmaktadır.

Cami girişinde tekke odaları vardır. Yanında ise, Ali Paşa'nın Darü'l-Hadis'i bulunmaktadır. Midilli'de idam edilen bu zatın başı buraya gömülmüştür.

Camiye yakın bir yerde, Yemen fatihi Sinan Paşa'nın türbesi ve medresesi ile bir sebil bulunmaktadır. Bunların Mi­mar Davud'un eseri olduğu, Sebil'in üzerindeki kitabede belirtilmiştir.

        Caminin duvarları, bir sıra kesme köfeki taş, üç sıra tuğla ile almaşık şeklinde örülmüştür. Pencereleri iki sıra halinde yapılmış, pencerelerden sonra kare bir kasnağın üzerinde kubbesi yer almıştır.  Büyük kubbenin dört köşesinde dört adet yarım kubbe vardır. Minber ve kürsüsü ahşap olup mihrabı beton sıvalıdır. 
Beş mermer sütunlu, sivri kemerli son cemaat yeri tamamen camla kaplanmıştır. 
Sağ ve solunda müezzin mahfilleri vardır. Üst ahşap mahfile, ahşap bir merdiven ile soldan çıkılmaktadır. 

minare resmi
Tek şerefeli minaresinin kaidesi kare, gövdesi kesme taştan olup tek şerefelidir. 
Sekiz adet olan medrese ve üç adet olan tekke hücreleri bugün mevcuttur. 
Cami,1766 depreminde hasar görmüş,  1894 depreminde ise daha büyük zarar görmüştür. 1961 ve 1965 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır.
Kaynaklar; 
1.TDV.İsl.Aks.c.8.s.371.
2.Hadika, c.I, s.75;Tahsin Öz,İst.Camileri,s.43.
http://www.fatih.gov.tr/corlulu-ali-pasa-camii

tarihi camii

çarşıkapı

Avlunun içinde, caminin önünden sağa doğru gittiğinizde uzun bir koridorun ucunda tuvaletler yer alıyor.

Tuvaletlerden sonra ki koridorun ucunda ise medrese hücrelerinin olduğu bölüme ulaşıyorsunuz.
Ne yazık ki günümüzde bu medrese hücreleri Kahvehane ve Nargile Cafe olarak hizmet veriyor.
3. bölümde nargile cafelerin olduğu alandan resimler yayınlayacağım.
Görüşmek üzere...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yazmak için;
Google hesabınız yoksa "Anonim" bölümünü işaretleyerek
yorumunuzu yazabilirsiniz.