9 Aralık 2018 Pazar

SİVAS ULU CAMİİ (2)

Sivas Ulu Camii'ne ait resimlerimizin 2. bölümündeyiz.
1. bölümde Ulu camii hakkında bilgiler ve dış mekan resimlerine yer verdim.
Bu bölümde caminin iç mekan resimlerini ve iç mekan ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.
Sivas Ulu Camii:
Asıl ibadet alanına, kuzey duvarının tam ortasında asıl ve köşelere yakın yerlerden birer olmak üzere üç ayrı kapı ile girilmektedir. 
Yapının asıl giriş kapısı ile diğer kapıları süslemesizdir.

sivasın gezilecek yerleri
Kapının üzerinde, "Ulu Camii Cemiyetin ve Halkın yardımı ile delili Ehramcıoğlu İsmail Hakkı Toprak. Büyük tamiri 1955" yazıyor.

arapça ayetel kürsi
Ayetel Kürsi

İbadet alanının kuzey-güney doğrultusundaki Kıbleye (güney duvarı) dikey uzanan on bir sahnı oluşturan kesme taş örgülü yığma 50 adet kırma ayak birbirine sivri kemerlerle bağlanmıştır.
Mihrap eksenine uzanan orta sahın diğerlerinden biraz daha geniş tutulmuştur.

Ulu Cami, 54.70 x 33.70 m. iç ölçülerindedir. 

Ulu Camii iç mekan resimleri
Ulu Caminin diğer klasik camilerden çok farklı bir iç yapısı var.
50 adet kemerli kolon direkleri ve kubbesi olmayan çatısı ile hemen dikkati çekiyor.

Ulu Camii Hakkındaki Rivayet; 
Vehbi Cem Aşkun, Ulu Cami hakkında şu rivayetlere yer vermektedir: “Vaktiyle camii istasyon civarındaki ‘Gazhane’ denilen mevkiye yapılacakmış; fakat bir türlü muvaffak olmamışlar. Caminin yapılması için icap eden malzeme gündüz akşama kadar gazhaneye taşınmış sabahleyin kalktıklarında aynı malzemenin caminin bu günkü yerinde olduğunu görmüşler ve aynı hal 40 gün devam etmiş. Nihayet ihtiyar bir zat peyda oluyor. Caminin gazhaneye değil hali hazır yerine yapılmasını söylüyor ve nasıl yapılacağını da izah ediyor. Sonra gözden kayboluyor. Bunun üzerine derhal ihtiyarın dilediğini yerine getiriyorlar ve o zatın da Hızır olduğuna kani olarak caminin ilk direğini onun görüldüğü yere dikiyorlar. Adına ‘Hızır Direği’ diyorlar.

İkinci efsanede bu direk hakkındadır ki: “Caminin içerisi çok geniştir. Üç kapısı vardır. En kalabalık bayram günlerinde bile kolay kolay dolmaz. Dünün mimari tarzına göre caminin içinde birçok direkler vardır. Bunların arasında Hızır direği ayrı bir önem taşır. Herkes bunun dibinde oturur. Hatta daha ileri vararak buraya nur yağdığını bizzat gördüklerini söyleyenlerde çoktur. Bilhassa bayanların inanı fazladır.

Hızır, insanların dar günlerinde imdadına ulaşan nur yüzlü, uzun beyaz sakallı meçhul bir şahsiyettir. İşte Cami-i Kebir’de yatan zat da böyle bir Hızır’dır. Yaşlıların rivayetine göre, bir gün bu Hızır Direği’nin dibine gayri meçhul bir çocuk bırakılmış. Bunun üzerine direğin dibinden büyük bir su çıkmış ve ne yapmışlarsa suyu kesememişler. Sonuçta 40 yapağı yün tıkamak suretiyle durdurmaya muvaffak olmuşlar.” 
(Hikmet Denizli, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 47–52.) 


camii mihrabı
Mihrap: 
Sivas Ulu Camii’nde 1955 yılında yapılan onarımlar sırasında çıkarılan orijinal mihrabın üzerinde, birbirini kesen sekizgenlerden geometrik örgü motifli iç içe iki sekizgenin kenarlarından çıkan kollarla kesilmesi ile kareler oluşturan süsleme elemanları bulunuyormuş. 
Onarımda mihrabın süslemeleri taş malzemeyle sade bir şekilde düzenlenmiştir. 
Üstünde yukarıya doğru gittikçe daralan yedi sıra mukarnaslı kavsaradan başka süsleme elmanı görülmez.

Sivas Ulu Camii mihrabı
Sivas Ulu Camii mihrabı 

minber
Minber: 
Ulu Camii’nin orijinal olmayan minberi taş malzemeyle, son derece sade bir şekilde yapılmıştır.

Sivas Ulu Camii vaaz kürsüsü 

Kesme taştan enine dikdörtgen plânlı caminin oldukça büyük olan ibadet mekânı, mihrap duvarına dik uzanan on bir neften oluşuyor. 
Kalın pâyelere oturan geniş sivri kemerler bu nefleri ayırıyor.

Ulu Camii son cemaat yeri
İbadet mekânının kuzeyinde yine dikdörtgen plânlı bir avlu yer alıyor. Bu avlu ve son cemaat yeri, Anadolu'daki en erken tarihli avlu ve son cemaat yeri olmaları açısından mimari tarihimizde önemli bir yere sahip olarak görülüyor.

Bu yazıda faydalanılan kaynaklar;
Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

https://www.sivaskulturenvanteri.com/ulu-camii/

Sivas tarihi yerler
Sivas Ulu Camiine ait resimlerin yayını sona erdi.
Yeni bölümde görüşmek üzere...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yazmak için;
Google hesabınız yoksa "Anonim" bölümünü işaretleyerek
yorumunuzu yazabilirsiniz.